Author: Sofie Stråhlén

I fredags fick vi ytterligare ett glatt besked från en nöjd klient. Klienten hade kontaktat oss efter det att Försäkringskassan hade skickat ett brev om att han inte skulle bli beviljad den sjukpenningen han hade ansökt om. Vi tittade igenom Försäkringskassans förslag till beslut samt...

Den nästan 1000 sidor långa utredningen ” Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” presenterades igår. Utredningen föreslår bland annat tre nya LSS-insatser, Personlig service och boendestöd. Insatsen är en kombination av ledsagare och boendestöd som ska ge individen mer flexibilitet. Den kan innebära praktisk hjälp i...

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner; omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer att ersätta vårdbidrag och handikappersättning. Vårdbidrag ersätts av Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning Vårdbidrag Vårdbidrag kan idag beviljas en vårdnadshavare som vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller...

Idag fick vi ett glädjande besked i ett av våra ärenden. Det gällde en kvinna med psykisk problematik som hade fått besked av kommunen om att hon skulle få avslag på ansökan om gruppboende. Vi fick ärendet till oss redan efter det preliminära beskedet och...

Juridisk Assistans driver för närvarande ett ärende i förvaltningsrätten där kommunen dragit in personlig assistans för en person som har haft insatsen länge. Vi begärde inhibition i ärendet men fick avslag i förvaltningsrätten. Vi gav oss inte utan överklagade inhibitionsbeslutet till kammarrätten. Förra veckan fick...

Idag ska Juridisk Assistans på nätverksträff med andra jurister som kämpar för LSS och personlig assistans. Vi träffar jurister från flera assistansbolag men även andra eldsjälar som har specialistkunskaper inom personlig assistans. Det är alltid givande möten som lämnar en känslan av gemenskap och målmedvetenhet...