Flera överklagningar av Försäkringskassans beslut

Flera överklagningar av Försäkringskassans beslut

Självklart innebär vårt arbete inte bara glädjande besked utan även vissa negativa beslut. Den här veckan har dock varit en ovanligt bra vecka.

Tidigare i veckan fick vi en dom från Förvaltningsrätten som meddelade att Försäkringskassan hade gjort fel när de hade ställt ett återkrav av aktivitetsersättning för en ung kvinna med funktionsnedsättning. Igår fick vi en dom avseende ett sjukpenningärende där Försäkringskassan, efter att ha läst vår överklagandeskrivelse, medgav att de hade gjort fel när de avslog en persons ansökan om sjukpenning. Idag fick vi besked om att Försäkringskassan hade ändrat sig i ett ärende där de hade meddelat att de skulle avslå en ansökan om sjukpenning men där de ändrade sig efter att ha läst våra synpunkter.

Det är så underbart när det blir rätt till slut och vi blir så glada när vårt arbete bidrar till att det blir rätt för den enskilde.