Begäran om gruppboende

Begäran om gruppboende

Idag fick vi ett glädjande besked i ett av våra ärenden. Det gällde en kvinna med psykisk problematik som hade fått besked av kommunen om att hon skulle få avslag på ansökan om gruppboende. Vi fick ärendet till oss redan efter det preliminära beskedet och skrev synpunkter till kommunen. Kommunen har nu ändrat sitt förslag och beviljat kvinnan det ansökta gruppboendet. Ibland kan det löna sig att ta juridisk hjälp redan tidigt i ett ärende för att få rätt beslut snabbare och slippa långdragna processer i domstol.