Vi hälsar Jessica välkommen till Juridisk Assistans!

Vi hälsar Jessica välkommen till Juridisk Assistans!

Jessica Engde

Jessica är barnrättsjurist och jobbar som offentligt biträde för unga i LVU-mål och som särskild företrädare för barn i brottmål. Hon är jur.kand och tog sin examen vid Uppsala universitet år 2002. 

Jessica har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta barn. Hon har ett stort engagemang för de barn hon träffar och brinner för barns rättigheter och trygghet. Hon har jobbat i över 10 år som jurist på socialförvaltningen och har ingående kunskaper om barns behov, barns utveckling och socialtjänstens verksamhet. Hennes specialistområden är barnkonventionen, LVU, LVM, Socialtjänstlagen, Föräldrabalken samt sekretess och dataskydd hos socialtjänsten.

Jessica är en van utbildare och konsult inom framför allt socialrätt och barns rättigheter. Hon har tidigare yrkeserfarenhet av arbete på Försäkringskassan och har år 2021 skrivit boken Socialtjänsten och dataskyddsförordningen.

Vi är glada att Jessica valde att komma till oss, hon är ett värdefullt och efterlängtat tillskott för oss på Juridisk Assistans. Vi hälsar henne hjärtligt välkommen!