Juridiska utbildningar socialtjänst

Vi har lång erfarenhet av utbildningar till socialtjänsten och kan skräddarsy en utbildning efter era behov till både förtroendevalda och tjänstemän.

Exempel på utbildningar:

 • Tillämpning av LVU
 • LVU-processen vid omedelbart omhändertagande och ansökan om LVU
 • LVU – en juridisk kurs om muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten
 • LVU-processen vid omprövning och upphörande av vård
 • Placering av barn och unga
 • Omprövning och övervägande
 • Barns rättigheter i socialtjänstens arbete
 • Överflyttning av vårdnad
 • Offentlighet och sekretess hos socialtjänsten
 • Delegation
 • Utbildning till sociala utskottet/arbetsutskottet – en grundutbildning i de ärendeslag som utskottets förtroendevalda fattar beslut i
 • Utbildning till socialnämndens ordförande och presidiet – en grundutbildning i ordförandebeslut

Juridisk rådgivning inom socialtjänst

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom socialtjänstens alla verksamhetsområden. Vi verkar som konsulter både i mindre och i större uppdrag och erbjuder rådgivning både till handläggare i komplexa enskilda ärenden och till kommunledning. Kontakta oss så anpassar vi uppdraget efter era behov.

Utbildning och konsultuppdrag inom personlig assistans och andra LSS-insatser

Vi erbjuder även utbildningar och föreläsningar inom personlig assistans. Vi vänder oss till myndigheter, privata anordnare, föreningar och andra som är verksam inom området som vill bredda sin kompetens eller som vill erbjuda sina assistansberättigade kunder en frågestund med specialister inom personlig assistans. Vi kan även bistå kommuner som har ett behov av att anlita juridiska konsulter vid akuta toppar eller tillfälliga behov för att hantera ärenden inom socialtjänsten. Vi är ytterst flexibla och genomför allt ifrån väl valda delar av ett projekt till längre och mer komplexa uppdrag.

Genom vår långa och breda erfarenhet inom LSS och personlig assistans fokuserar vi på det som är relevant och som är avgörande för att fatta korrekta beslut vilket i sin tur bidrar till en hög effektivitet. Med lång erfarenhet som jurister på Försäkringskassan har vi dessutom god vana inom myndighetsutövning. Vi är förstås väl uppdaterade med aktuell lagstiftning och praxis inom området.

 

Juridisk Assistans erbjuder även konsulttjänster och utbildningar inom socialförsäkringsrätt, dokumentation och journalföring, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretessrätt.

Kontakta gärna oss för information om vad vi kan erbjuda dig avseende juridiska konsulttjänster och övrig kompetensutveckling. Vi hjälper er med stort engagemang och juridisk kompetens utifrån era behov.

KONTAKTA OSS på tel 0793 01 23 16 OM DU VILL VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR INOM VÅRA SPECIALISTOMRÅDEN SOCIALRÄTT, LVU, LVM, LSS & ASSISTANSERSÄTTNING