Juridisk Assistans hjälpte kvinna att få tillbaka sin personliga assistans

Juridisk Assistans hjälpte kvinna att få tillbaka sin personliga assistans

Målet gällde en ung kvinna som har haft personlig assistans under många års tid. I höstas beslutade Omsorgs- och socialnämnden i kvinnans kommun att hon inte längre hade rätt till insatsen personlig assistans. Kvinnans föräldrar kontaktade oss på juridisk assistans och vi såg juridiska möjligheter att gå vidare med ärendet. Vi överklagade ärendet till förvaltningsrätten och yrkade samtidigt om att kvinnan skulle få behålla insatsen personlig assistans medan förvaltningsrätten prövade ärendet, sk inhibition. Förvaltningsrätten avslog yrkandet om inhibition. Vi överklagande dock även det beslutet och fick rätt av Kammarrätten. Häromdagen kom slutlig dom om kvinnans rätt till personlig assistans från förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ger kvinnan åter rätt till insatsen personlig assistans. Sammanfattningsvis har våra juridiska insatser resulterat i att den unga kvinnan inte har drabbats av det negativa beslutet från kommunen. Hennes personliga assistans har fortgått under hela prövningstiden och kommer dessutom genom förvaltningsrättens dom att fortlöpa även framöver. Detta gör oss oerhört glada och varma i hjärtat!