var QodeAjaxUrl = "https://juridiskassistans.se/wp-admin/admin-ajax.php"särskild företrädare för barn | Juridisk assistans

Vad menas med särskild företrädare för barn?

När det finns misstanke om att brott har begåtts mot ett barn och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren ska Tingsrätten utse en särskild företrädare för barnet. Den särskilde företrädaren har i uppgift att företräda barnet under förundersökning och rättegång och tar över vårdnadshavarens beslutanderätt i de frågorna under rättsprocessen.

 

Till exempel kan den särskilde företrädaren besluta om att polisen ska få förhöra barnet eller att barnet ska genomgå en läkarundersökning.

Den särskilda företrädaren ska se till att barnets rättigheter tillgodoses under hela processen och har en viktig uppgift i att agera stöd och se till att barnet blir informerad om vad som händer. Det ligger också i uppdraget att se till att barnet får ekonomisk ersättning vid brott exempelvis genom skadestånd eller försäkringsersättning.

 

Särskild företrädare för barn är en kostnadsfri juridisk hjälp som betalas av staten.

KONTAKTA OSS på tel 0793 01 23 16 om du vill veta mer om våra juridiska tjänster