LSS-utredningen

LSS-utredningen

Den nästan 1000 sidor långa utredningen ” Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” presenterades igår. Utredningen föreslår bland annat tre nya LSS-insatser,

Personlig service och boendestöd. 
Insatsen är en kombination av ledsagare och boendestöd som ska ge individen mer flexibilitet. Den kan innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning, stöd vid föräldraskap och annat motsvarande stöd.

Personligt stöd till barn. 
1. Personer under 16 år som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra.

2. Personer under 16 år som på grund av psykisk funktionsnedsättning har behov av hjälp som förutsätter ingående kunskaper.

3. Personer under 16 år som har behov av stöd för omvårdnad.
Insatsen ska vara bredare än personlig assistans och ska tillgodse även föräldrar och syskons behov. Insatsen kan beviljas för hjälpbehov så som medicinsk tillsyn exempelvis behov av andningshjälp.

Förebyggande pedagogiskt stöd. 
Insatsen ska gälla den som har fyllt 16 år och på grund av stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer med ingående kunskaper om personen och funktionsnedsättningen. Det gäller till exempel personer som har utagerande beteende, vilket betyder att de skapar situationer som kan vara farliga för dem själva eller andra.

Förslaget skulle innebära att många som har förlorat sin personliga assistans på grund av praxis eller som aldrig har kvalificerat sig till personlig assistans kan få bättre och mer flexibla insatser jämfört med de insatser som erbjuds nu. Barn under 16 år och personer med behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer med ingående kunskaper om personen och funktionsnedsättningen kan inte längre beviljas personlig assistans.  

Andra exempel på förslag är:

  • Staten får hela ansvaret för personlig assistans. Det innebär att kravet på 20 timmar grundläggande behov slopas, istället gäller den undre gräns som framkommer av praxis kring kommunala beslut. Kommunen kommer således inte fatta beslut om personlig assistans men kommunen ska dock stå för själva utförandet av assistansen om den som behöver stödet begär det.
  • Kommunernas ansvar ska bli tydligare i lagen: Kommunen ska fortlöpande följa upp vilka som omfattas av LSS och vilka behov av stöd de har. Kommunen ska verka för att dessa personer får sina behov tillgodosedda. 
  • Schablonbeloppet ökas med 35 kronor för timmar med OB-ersättning, dvs för assistanstimmar som utförs på kvällen, helger och helgdagar.

Det föreslås också att en schablon på 15 timmar per vecka för aktiviteter så som inköp, träning och fritidsaktiviteter ska införas inom personlig assistans. Det finns dock möjlighet att ansöka om fler timmar om 15 timmar inte räcker. Vidare ska endast 93,5 % av schablonbeloppet utgå när anhöriga arbetar som assistenter.

Förslagen föreslås träda i kraft år 2022. Den som redan är beviljad personlig assistans kan få behålla den som längst till och med den 31 dec 2024.