Juridisk Assistans tjänster

Vi är verksamma inom myndighetsjuridik och har specialistkompetens inom följande verksamhetsområden:

jurist personlig assistans

ASSISTANSERSÄTTNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

Vi har spetskompetens inom personlig assistans och assistansersättning och hjälper till att ansöka, svara på kommuniceringar och överklaga beslut om personlig assistans eller assistansersättning.
Vi ger vi även rådgivning och biträde gällande andra områden inom assistansbranschen.
Juridisk Assistans biträder såväl assistansbolag som privatpersoner i
frågor om personlig assistans.

jurist socialförsäkringsrätt

BESLUT FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTT

Utöver Assistansersättning hjälper vi dig även med juridiken inom annan socialförsäkringsrätt så som sjukpenning, sjukersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, livränta och återkrav.
Vi har mångårig erfarenhet från Försäkringskassan och är väl insatta i hur den arbetar samt juridiken kring myndighetens beslut.

Jurist socialrätt

SOCIALRÄTT, SOL OCH LSS

Vi är experter på socialrätt. Vi har lång erfarenhet av ärenden gällande insatser med stöd av SoL och LSS från socialtjänsten till exempel bostad med särskild service, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, avlösarservice, hemtjänst, serviceboende och äldreboende.

jurist familjerätt

LVU & LVM

Vi är experter på juridik inom socialtjänstens område. Vi tar uppdrag som offentligt biträde i mål gällande LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) och har särskild kompetens som offentligt biträde för unga.

Nyheter & Artiklar hos Juridisk Assistans

Självklart innebär vårt arbete inte bara glädjande besked utan även vissa negativa beslut. Den här veckan har dock varit en ovanligt bra vecka. Tidigare i veckan fick vi en dom från Förvaltningsrätten som meddelade att Försäkringskassan hade gjort fel när de hade ställt ett återkrav......

I fredags fick vi ytterligare ett glatt besked från en nöjd klient. Klienten hade kontaktat oss efter det att Försäkringskassan hade skickat ett brev om att han inte skulle bli beviljad den sjukpenningen han hade ansökt om. Vi tittade igenom Försäkringskassans förslag till beslut samt......

Idag fick vi ett glädjande besked i ett av våra ärenden. Det gällde en kvinna med psykisk problematik som hade fått besked av kommunen om att hon skulle få avslag på ansökan om gruppboende. Vi fick ärendet till oss redan efter det preliminära beskedet och......

Jessica är barnrättsjurist och jobbar som offentligt biträde för unga i LVU-mål och som särskild företrädare för barn i brottmål. Hon är jur.kand och tog sin examen vid Uppsala universitet år 2002.  Jessica har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta barn. Hon har ett......

Kontakta oss på tel 0793 01 23 26 om du vill veta mer om våra juridiska tjänster