Juridisk Assistans tjänster

Vi är verksamma inom myndighetsjuridik och har specialistkompetens inom följande verksamhetsområden:

jurist personlig assistans

ASSISTANSERSÄTTNING

 

Vi är specialister på insatser enligt LSS vilket reglerar rättigheter för vissa personer med funktionsnedsättning. Med spetskompetens gällande rätten till assistansersättning och personlig assistans, ger vi även rådgivning och biträde gällande andra områden inom assistansbranschen. Juridisk Assistans biträder såväl företag i branschen som privatpersoner.

jurist socialförsäkringsrätt

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTT LSS, SoL & SFB

Vi hjälper dig med juridiken inom socialförsäkringsrätt så som sjukpenning, sjukersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, livränta och återkrav. Vi är även experter inom andra stödinsatser enligt SOL och LSS såsom bostad med särskild service, ledsagare, korttidsvistelse.

Jurist socialrätt

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Vi på Juridisk assistans företräder barn i förundersökning och brottmål när det finns misstanke om att ett barn utsatts för våld eller andra övergrepp av vårdnadshavare. Vi är stöd till barnet och ser till att barnets rättigheter tillgodoses under hela rättsprocessen och att barnet får ekonomisk ersättning vid brott.

jurist familjerätt

LVU & LVM

Vi är experter på juridik inom socialtjänstens område. Vi tar uppdrag som offentligt biträde i mål gällande LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) och har särskild kompetens som offentligt biträde för unga.

Nyheter & Artiklar hos Juridisk Assistans

Självklart innebär vårt arbete inte bara glädjande besked utan även vissa negativa beslut. Den här veckan har dock varit en ovanligt bra vecka. Tidigare i veckan fick vi en dom från Förvaltningsrätten som meddelade att Försäkringskassan hade gjort fel när de hade ställt ett återkrav......

I fredags fick vi ytterligare ett glatt besked från en nöjd klient. Klienten hade kontaktat oss efter det att Försäkringskassan hade skickat ett brev om att han inte skulle bli beviljad den sjukpenningen han hade ansökt om. Vi tittade igenom Försäkringskassans förslag till beslut samt......

Idag fick vi ett glädjande besked i ett av våra ärenden. Det gällde en kvinna med psykisk problematik som hade fått besked av kommunen om att hon skulle få avslag på ansökan om gruppboende. Vi fick ärendet till oss redan efter det preliminära beskedet och......

Jessica är barnrättsjurist och jobbar som offentligt biträde för unga i LVU-mål och som särskild företrädare för barn i brottmål. Hon är jur.kand och tog sin examen vid Uppsala universitet år 2002.  Jessica har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta barn. Hon har ett......

Kontakta oss på tel 0793 01 23 26 om du vill veta mer om våra juridiska tjänster