Sjukpenning och läkarutlåtande

Sjukpenning och läkarutlåtande

I fredags fick vi ytterligare ett glatt besked från en nöjd klient. Klienten hade kontaktat oss efter det att Försäkringskassan hade skickat ett brev om att han inte skulle bli beviljad den sjukpenningen han hade ansökt om. Vi tittade igenom Försäkringskassans förslag till beslut samt de handlingar som låg till grund för Försäkringskassans ställningstagande. Vid en sådan genomgång kunde vi se att det behövdes vissa kompletteringar i ärendet. Vi ansåg att det hade varit bra med ett intyg från arbetsgivaren med vissa kompletterande uppgifter samt även kompletterande uppgifter från läkare. Utöver ett brev till läkaren skrev vi synpunkter till Försäkringskassan där vi bland annat refererade till ett nytt rättsfall som var relevant i ärendet. Resultatet blev att vår klient fick rätt till sjukpenning och slapp långa handläggningstider i Omprövningsenheten och Förvaltningsrätten. 

Vad gäller medicinska underlag kan konstateras följande. Det är självklart endast sjukskrivande läkare som kan göra de medicinska bedömningarna. Vad vi kan hjälpa till med är att vi kan förmedla vilka uppgifter som saknas för att Försäkringskassan ska kunna bevilja en förmån. Det är fortfarande läkaren som gör den medicinska bedömningen men vi kan vara en hjälp för läkaren att förklara vad Försäkringskassan behöver i just det ärendet. I aktuellt ärendet skrev vi ett brev till läkaren där vi förklarade vilka uppgifter vi ansåg behövde förtydligas eller kompletteras utifrån det medicinska underlag som redan fanns och läkaren kunde därefter komplettera med endast de uppgifterna som saknades utan att själv behöva lägga tid på att fundera ut exakt vilka uppgifter som saknades i det första intyget